Interaktionsdesign och informationsvisualisering A1N, 7,5 hp, IT702A

Kursen belyser design- och användbarhetsaspekter av beslutsfattande och beslutsstödsystem med fokus på hur interaktiv visualisering kan användas för att stödja beslutsprocesser och för att göra abstrakt data mer förståelig.

Kursen berör områden såsom interaktions- och informationsdesign, informationsvisualisering, visuell analys, människa-datorinteraktion och kognitionsvetenskap. I kursen varvas både teoretiska och praktiska moment och du ges möjlighet att fördjupa dig inom eget valt område.

Kursen består av elva föreläsningar samt fem obligatoriska seminarier för diskussion och presentation av inlämningsuppgifter. I samband med projektarbetet erbjuds handledningstillfällen som sker i gruppformat. Träffarna är utspridda över hela terminen, i genomsnitt en gång i veckan på antingen tisdagar eller torsdagar. Examinationen består av två individuellt skrivna arbeten (1 hp), ett projektarbete i grupp (3,5 hp) och salstentamen (3 hp).

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr