Serious games - forskning och utveckling A1N, 7,5 hp, IT727A

Dataspel finns och utnyttjas i en mängd situationer idag. Människor spelar på bussen, hemma och på jobbet och vi kan se hur dataspelen berör en rad samhällsområden. Dessutom har en betydelsefull industri byggts upp. Under senare år har begreppet serious games introducerats i betydelsen att utnyttja det engagemang som spel skapar för att uppnå syften utöver underhållning. Kursen ger dig en överblick över forskningsfronten inom serious games och visar på praktiska tillämpningar inom området.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr