Datadrivet beslutsfattande A1F, 7,5 hp, IT728A

Kursen belyser användbarhetsaspekter vid design av datadrivna beslutsstödssystem. Särskild vikt läggs vid att undersöka hur autonoma beslutsstöd kan göras mer transparenta för dess användare. Kursen berör således områden såsom mänskligt beslutsfattande, interaktions- och informationsdesign, informationsvisualisering och människa-datorinteraktion. Kursen varvar både teoretiska och praktiska moment där du ges möjlighet att fördjupa dig inom ett valt område.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.36
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Alberto Montebelli
 • Examinator: Tove Helldin
 • Anmälningskod: HS-87039
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IT718A-Visuell dataanalys A1N (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.44
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IT728A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr