Informationsfusion A1F, 7,5 hp, IT729A

Den här kursen vänder sig till dig som vill ha kunskap inom det aktuella forskningsområdet informationsfusion och dess olika metoder och tekniker, som används för att sammanföra information (data) från olika källor med avsikten att underlätta användarens beslutsfattande i olika områden.

Informationen som ska sammanföras (fusioneras) är ofta osäker på olika sätt, (t.ex. ofullständig eller felaktig). Därför spelar hanteringen av osäkerhet en stor roll inom informationsfusion. Inom kursen kommer olika metoder av osäkerhetshantering diskuteras.

Du som läser data science, datavetenskap, datalogi, eller informationsteknologi kommer att få en överblick av området informationsfusion, kunskap i ett urval av olika metoder och tekniker inom informationsfusion. Du lär dig hur informationsfusion kan användas inom beslutsstödsystem och hur osäkerhet kan hanteras. Kursen diskuterar även användarens roll i samspel med informationsfusion.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.45
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Nikolas Huhnstock
 • Examinator: Joe Steinhauer
 • Anmälningskod: HS-87040
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IT714A-Avancerad Artificiell Intelligens A1N (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.45 - v.03
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IT729A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr