Business Intelligence A1F, 7,5 hp, IT730A

Kursen består av två delar. Den första delen introducerar framväxten av Business Intelligence och dess olika användningsområden. Vidare diskuteras etiska frågeställningar som kan uppstå i samband med analys av ostrukturerad data. Den avslutande delen är praktiskt inriktad och fokuserar på att skapa en Business Intelligence-lösning för ostrukturerad data.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.45
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Mikael Berndtsson
 • Examinator: Kristens Gudfinnsson
 • Anmälningskod: HS-87041
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IT722A-Datadrivet beslutsfattande A1F och IT724A-Analys av komplexa data A1F (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.45 - v.03
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IT730A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr