Avancerad artificiell intelligens A1N, 7,5 hp, IT733A

Den här kursen vänder sig till dig som vill ha övergripande kunskap om aktuella frågeställningar och utmaningar inom området artificiell intelligens och hur dess olika metoder och tekniker kan knytas samman med olika forsknings och användningsområden inom data science, som t.ex. datamining, beslutsstödsystem och informationsfusion.

Du som läser data science, datavetenskap, datalogi, eller informationsteknologi kommer att få en överblick om området artificiell intelligens på avancerad nivå. Du kommer också att ta kritisk ställning till etiska och filosofiska aspekter inom artificiell intelligens.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr