Analys av komplexa data A1F, 7,5 hp, IT737A

Kursen går igenom analysmetoder för data som har en struktur som är mer komplex än vanlig attribut-värdedata, som oftast används inom traditionell data mining och maskininlärning. Kursen tar upp text mining, analys baserad på grafer/nätverk samt relaterade problem baserade på dessa typer av data, t.ex. "sentiment analysis" och nätverksanalys. Vidare kommer kursen också behandla metoder för "data privacy".

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr