Programmering för Big Data A1F, 7,5 hp, IT739A

Kursen lär dej om principerna för vanliga ramverk för dataanalys i storskaliga datamängder. Här förklaras varför traditionella ansatser inte fungerar för storskaliga distribuerade analyslösningar.

Relevanta delar av ekosystemet runt Hadoop presenteras, med avsikten att du skall kunna arbeta med "big data analytics" på egen hand. Du programmerar i och använder dej av framförallt de komponenter i Hadoop som används för effektiv storskalig dataanalys och maskininlärning. Som ett exempel används språket R, även tillsammans med Hadoop eller Spark, samt funktionell programmering.

Kursen innehåller laborationsmoment som konkret ger en förståelse för användningen av Big Data programmering för dataanalys och ett mindre dataanalysprojekt genomförs inom kursen.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.04
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Henrik Svensson
 • Examinator: Gunnar Mathiason
 • Anmälningskod: HS-97061
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IT712A-Avancerad programmering A1N.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.13
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IT739A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr