Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N, 7,5 hp, IT746A

Att bli en datadriven organisation är en vision för många organisationer. Det har ofta nämnts i litteraturen, att datadrivna organisationer förmodligen är mer framgångsrika än organisationer som mestadels fattar beslut på magkänsla. Men få organisationer gör en framgångsrik övergång till att bli datadriven på grund av ett antal olika typer av hinder.

Denna kurs introducerar vad som menas med en datadriven organisation och hur den är relaterad till Business Intelligence. Kursen avslutas med att varje student genomför en enskild undersökning inom datadrivna organisationer.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.04
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Mikael Berndtsson
 • Examinator: Manfred Jeusfeld
 • Anmälningskod: HS-16085
 • Behörighet: För att vara behörig till kursen krävs en examen på grundnivå omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 25%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Flexibel
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Flexibel
 • Kurskod: IT746A
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr