Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N, 7,5 hp, IT746A

Numera använder många organisationer Business Intelligence och analys av data för att vara konkurrenskraftiga.

Det hävdas ofta i litteraturen att en organisationsövergripande datadriven kultur måste etableras för att kunna få full effekt av avancerad analys (prediktiv- och preskriptiv analys).

En datadriven kultur kännetecknas av en beslutsprocess som betonar testning och experiment, där data väger tyngre än åsikter och där misslyckande accepteras - så länge som vi kan lära oss något nytt. Organisationer som etablerar en datadriven kultur har möjligheter att förbättra sin verksamhet och överträffa andra organisationer.

I kursen ingår både teori och praktik, vad gäller vad som menas med en datadriven kultur och hur den är relaterad till Business Intelligence.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.36
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Mikael Berndtsson
 • Examinator: Manfred Jeusfeld
 • Anmälningskod: HS-26176
 • Behörighet: För att vara behörig till kursen krävs en examen på grundnivå omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 25%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.03
 • När: Flexibel
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Flexibel
 • Kurskod: IT746A
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr