Introduktion till människa-robotinteraktion - olika perspektiv A1N, 15 hp, IT757A

Eftersom robotar i allt större utsträckning blir en del av samhället behövs mer kunskap om de unika sätten människor och robotar kan samspela. Olika former av robotar blir allt vanligare och det finns robotar klipper våra gräsmattor, dammsuger våra hem, transporterar sängar på sjukhus och håller oss sällskap.

Den fjärde industrirevolutionen äger rum, och den kan ses i de smarta fabriker där människor och robotar samarbetar sida vid sida. I kursen får du lära dig hur vi människor kan arbeta och interagera med olika typer av robotar på ett effektivt, ändamålsenligt och hållbart sätt. Du får i denna kurs en introduktion till det tvärvetenskapliga området människa-robotinteraktion (MRI) med ett fokus på ett användarcentrerat perspektiv. Du får lära dig om framväxten av och rötterna till MRI och aktuella tillämpningsområden och ta del av aktuella utmaningar och rådande MRI-forskning. Du kommer även få göra egna praktiska studier och övningar med robotar i vårt robot-labb. I kursen diskuteras också utmaningarna med att vara et tvärvetenskapligt forskningsområde samt etiska och samhälleliga frågor som kan uppstå inom forskning och utveckling av människa-robotinteraktion.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr