Säker nätverksdrift A1N, 7,5 hp, IT760A

Kursen ger den studerande fördjupade kunskaper om datakommunikation och IT-säkerhet med fokus på intrångsdetektering. Kursen är uppdelad i två delar. En teoretisk del med fokus på intrångdsdetektering, detekteringstekniker samt förebyggande säkerhetsarbete. Den praktiska delen syftar till att ge den studerande erfarenhet att implementera och arbeta med intrångsdetekteringssystem.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.04
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Joakim Kävrestad
 • Examinator: Jianguo Ding
 • Anmälningskod: HS-96071
 • Behörighet: För att vara behörig till kursen krävs en kandidatexamen inom informationsteknologi, datavetenskap eller datalogi (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.13
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IT760A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
vt 20 v.04
Programkurs
Distans
 • Kursansvarig: Joakim Kävrestad
 • Examinator: Jianguo Ding
 • Anmälningskod: HS-96072
 • Behörighet: För att vara behörig till kursen krävs en kandidatexamen inom informationsteknologi, datavetenskap eller datalogi (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.13
 • När: Flexibel
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Flexibel
 • Kurskod: IT760A
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr