Granska och skriva ett vetenskapligt bidrag, Forskarnivå, 5 hp, IT924F

Forskarstuderande bör kunna publicera deras forskningsresultat i form av konferensbidrag eller tidskriftsartikel. Ett välskrivet forskningsbidrag är både innehållsrikt och engagerande. En annan viktig framgångsfaktor är att skriva enligt en sammanhängande struktur som oftast baseras på riktlinjer från konferensen eller tidskriften som bidraget ska skickas till. I denna kurs lär forskarstuderande sig genom individuellt och grupparbete att designa och skriva forskningsbidrag.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 18 v.03
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Joeri van Laere
 • Examinator: Jeremy Rose
 • Anmälningskod: HS-FF108
 • Behörighet: För att uppfylla kravet på särskild behörighet krävs att den sökande har fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng, inklusive självständigt uppsatsarbete omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, inom området informationsteknologi, näraliggande tillämpningsområden eller andra ämnesområden som bedöms som direkt relevanta för avhandlingsarbete.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 18
 • Studietakt: 20%
 • Startvecka - slutvecka: v.03 - v.22
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IT924F
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr