Vetenskaplig workshop I, Forskarnivå, 5 hp, IT927F

Inom ramen för kursen analyseras och diskuteras aktuella forskningsfrågor och forskningsresultat inom ämnet. Kursen tränar också den forskarstuderande att själv presentera forskning samt att ge konstruktiv feedback till andras forskningsarbeten.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 18 v.36
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Alan Said, Masood Fathi
 • Examinator: Birgitta Lindström
 • Anmälningskod: HS-FF211
 • Behörighet: För att uppfylla kravet på särskild behörighet krävs att den sökande har fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng, inklusive självständigt uppsatsarbete omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, inom området informationsteknologi, näraliggande tillämpningsområden eller andra ämnesområden som bedöms som direkt relevanta för avhandlingsarbete. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska B eller motsvarande.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 18
 • Studietakt: 20%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.03
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IT927F
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr