Utvärdering av forskningsresultatens applicerbarhet i nya domäner genom användandet av demonstratorer, Forskarnivå, 5 hp, IT931F

Kursen innehåller teori och praktik relaterat till implementation av forskningsdemonstratorer och att praktiskt utvärdera forskningsresultat från ett applicerbarhetsperspektiv.

Under kursen designar och implementerar den studerande sin egen forskningsdemonstrator. Demonstratorn ska baseras på den studerandes egen forskning, men applikationsscenariot som används i demonstratorn ska väljas från en annan domän än den som den studerande vanligtvis arbetar inom. Syftet är att visa forskningens bredare tillämpbarhet och att praktiskt utvärdera forskningen inom en ny domän.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr