Kvalitativ forskning, Forskarnivå, 3 hp, IT932F

Kursen omfattar alla steg som ingår i ett kvalitativt forskningsprojekt: från design till datainsamling, analys, rapportering och spridning. Kursen syftar till att utrusta deltagarna med en tydlig förståelse av principerna för kvalitativ forskning samt färdigheter för att träna denna förståelse.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr