Arbetsrätt II G1F, 7,5 hp, JU306G

Denna kurs är en fördjupningskurs i förhållande till Arbetsrätt I G1N, och innehåller dessutom offentlig arbetsrätt, dvs tillämpningen och tolkningen av lagen om offentlig anställning, LOA.

Studenterna skall i samband med kursen göra en problemformulering med utgångspunkt i innehållet i såväl denna kurs som Arbetsrätt I G1N, och därefter skriva en mindre uppsats baserat på problemformuleringen.

Kursen innehåller därför även juridisk informationssökning och källkritik i relation till uppsatsskrivandet.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 20 v.45
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Nadia Björn
 • Examinator: Karin Lundström Florin
 • Anmälningskod: HS-22420
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: JU143G-Arbetsrätt I G1N (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.45 - v.02
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: JU306G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
ht 20 v.45
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Nadia Björn
 • Examinator: Karin Lundström Florin
 • Anmälningskod: HS-82420
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: JU143G-Arbetsrätt I G1N (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.45 - v.02
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: JU306G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr