Obeståndsrätt och ekonomisk brottslighet G1F, 7,5 hp, JU307G

Kursen innehåller obeståndsrätt, konkursrätt, sakrätt, samt straffrätt med fokus på ekonomisk brottslighet.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr