Kemi 1, behörighetsgivande kurs , 7,5 hp, KE005B

Kunskaper i kemi är grundläggande för att kunna skapa nya material eller läkemedel men även för att förklara vardagliga saker som varför bilar rostar.

Under kursen kommer vi bland annat att gå igenom hur atomer bygger upp kemiska ämnen, hur och varför kemiska reaktioner sker samt hur man kan beräkna detta. Kursen kommer att ge dig de förkunskaper som motsvaras av gymnasieskolans kurs Kemi 1.

Kursen genomförs med 2 obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr