Kemi 1, behörighetsgivande kurs , 7,5 hp, KE005B

Kunskaper i kemi är grundläggande för att kunna skapa nya material eller läkemedel men även för att förklara vardagliga saker som varför bilar rostar.

Under kursen kommer vi bland annat att gå igenom hur atomer bygger upp kemiska ämnen, hur och varför kemiska reaktioner sker samt hur man kan beräkna detta. Kursen kommer att ge dig de förkunskaper som motsvaras av gymnasieskolans kurs Kemi 1.

Kursen genomförs med 2 obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.24
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Henrik Thilander
 • Examinator: Magnus Fagerlind
 • Anmälningskod: HS-20036
 • Behörighet: Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.24 - v.29
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning: för övergånggstudneter.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: KE005B
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
ht 19 v.24
Programkurs
Distans
 • Kursansvarig: Henrik Thilander
 • Examinator: Magnus Fagerlind
 • Anmälningskod: HS-80031
 • Behörighet: Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.24 - v.29
 • När: Flexibel
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Antal obligatoriska träffar: 5
 • Kurskod: KE005B
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs med fem obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Distans
ht 19 v.24
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Henrik Thilander
 • Examinator: Magnus Fagerlind
 • Anmälningskod: HS-80036
 • Behörighet: Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.24 - v.29
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: KE005B
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
ht 19 v.24
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Henrik Thilander
 • Examinator: Magnus Fagerlind
 • Anmälningskod: HS-80037
 • Behörighet: Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.24 - v.29
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: KE005B
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
ht 19 v.24
Programkurs
Distans
 • Kursansvarig: Henrik Thilander
 • Examinator: Magnus Fagerlind
 • Anmälningskod: HS-80038
 • Behörighet: Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.24 - v.29
 • När: Flexibel
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Antal obligatoriska träffar: 2
 • Kurskod: KE005B
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs med två obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr