Grundläggande kemi G1N, 15 hp, KE114G

Kursen ger en översikt i kemi, vilket kommer att ligga till grund för kommande kurser i kemi och biologi.

Några utav de områden som behandlas i kursen är; stökiometri, syror och baser, kemiska reaktioner, gaslagarna, lösningar, kemisk jämvikt, atomers och molekylers uppbyggnad, struktur och funktion samt termer och beteckningar inom området. Ett fält som är mycket viktigt för att förstå de krafter som driver kemiska reaktioner är atom- och molekylstruktur samt termodynamikens olika lagar och reaktionslära. En stor del av den teori som läses kommer att användas vid beräkningar av kemiska problem, en färdighet som är nödvändig då man jobbar praktisk, både inom kemi och inom biologi. Kursen har därför en stark koppling mellan teori och praktik, och vissa utav de teorier som studeras teoretiskt kommer även att testas praktiskt.

Kursen ges på engelska.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr