Forskningstekniker i kognitiv neurovetenskap G1N, 7,5 hp, KU102G

Färgglada detaljerade bilder av hjärnan producerade med moderna metoder verkar visa oss var i hjärnan våra psykiska egenskaper sitter. Språk, minne, varseblivning, känslor och medvetande. Alla har en plats i dessa kartor över hjärnan då specifika platser blir aktiva när vi tänker, känner eller uppfattar något. Men vad säger dessa bilder egentligen?

Är de verkligen bilder av vårt medvetande? Under denna kurs får du lära dig hur den moderna neurovetenskapen fungerar. Efter kursen kommer du att förstå vilka aspekter av hjärnan och medvetandet vi verkligen kan se i dessa färgglada bilder och att det fortfarande kanske finns något i vårt medvetande som ligger utanför den moderna utrustningens kapacitet.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr