Vetenskapliga grunder för tillämpad positiv psykologi G1N, 7,5 hp, KU104G

Kursen innehåller en introduktion till vetenskaplig metodik där studenten får lära sig att kunna skilja mellan vetenskapliga och icke-vetenskapliga metoder.

De inslag som behandlar vetenskapligt arbetssätt och metod ger en initial inblick i teoribildning och elementära begrepp för den testmetodik inom psykologin som ligger till grund för konstruktion av testmaterial, administration och dataanalys. Studenterna får i grupparbete kritiskt jämföra olika tillämpningar av positiv psykologi; evidensbaserade metoder kontra icke-evidensbaserade metoder och gruppen får muntligt presentera resultatet vid ett seminarium. Dessutom ska studenterna indivduellt skriva en essä om jämförelsen av de olika metoderna.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr