Vetenskapliga grunder för tillämpad positiv psykologi G1N, 7,5 hp, KU104G

Kursen innehåller en introduktion till vetenskaplig metodik där studenten får lära sig att kunna skilja mellan vetenskapliga och icke-vetenskapliga metoder.

De inslag som behandlar vetenskapligt arbetssätt och metod ger en initial inblick i teoribildning och elementära begrepp för den testmetodik inom psykologin som ligger till grund för konstruktion av testmaterial, administration och dataanalys. Studenterna får i grupparbete kritiskt jämföra olika tillämpningar av positiv psykologi; evidensbaserade metoder kontra icke-evidensbaserade metoder och gruppen får muntligt presentera resultatet vid ett seminarium. Dessutom ska studenterna indivduellt skriva en essä om jämförelsen av de olika metoderna.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.40
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Andreas Kalckert
 • Examinator: Monica Bergman
 • Anmälningskod: HS-81429
 • Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A, Engelska B.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.40 - v.44
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: KU104G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr