Introduktion till kognitiv neurovetenskap och medvetandets neuropsykologi G1N, 7,5 hp, KU107G

Kursen ger en introduktion till ämnesområdena kognitiv neurovetenskap och medvetandets neuropsykologi. Fokus i kursen ligger på centrala teorier och begrepp inom respektive område samt även på skillnaderna mellan vetenskap och pseudovetenskap. Kursen introducerar en holistisk syn på människan, dels utifrån ett biologiskt perspektiv och dels utifrån ett psykologiskt perspektiv. Vidare introduceras grunder i vetenskaplig kommunikation.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 20 v.36
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Anders Milton
 • Examinator: Stefan Berglund
 • Anmälningskod: HS-81581
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och områdesbehörighet A4/4: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b /1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (eller motsvarande kunskaper). Undantag ges för: Matematik 3b, Matematik 3c, Matematik C. Därutöver krävs: Matematik 2a / 2b / 2c, Matematik B.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 20
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.39
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: KU107G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr