Metoder inom tillämpad positiv psykologi I G1F, 7,5 hp, KU326G

Under denna kurs får studenter tillämpa metoder som har vetenskapligt visats vara effektiva för att öka välbefinnandet. Studenterna får därigenom personlig erfarenhet av ett stort antal evidensbaserade metoder som sedan används inom tillämpad positiv psykologi. Skillnader mellan positiv psykologisk coachning och psykoterapi behandlas också.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 20 v.45
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Monica Bergman
 • Examinator: Sakari Kallio, Monica Bergman
 • Anmälningskod: HS-82429
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 30 högskolepoäng på G1N-nivå inom huvudområdet kognitiv neurovetenskap, varav kursen KU105G Positiv psykologi och välbefinnande G1N ska ingå. Dessutom krävs godkänd kurs FI118G Grundläggande etik G1N (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 20
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.45 - v.48
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: KU326G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr