Minikonferens i positiv psykologi G1F, 7,5 hp, KU328G

Kursen innehåller en genomgång av de viktigaste teorierna inom kognitiv neurovetenskap, speciellt positiv psykologi. Studenterna väljer ett område i positiv psykologi eller psykologisk coachning och gör en sammanfattning av de viktigaste forskningsrönen och teorierna i det aktuella området.

Seminarier under denna kursen simulerar en vetenskaplig konferens där också diskussion och debatt följer på den korta presentationen.

Du får träna på att göra en bra vetenskaplig presentation på engelska och dessutom får du feedback på den av lärare och övriga studenter. Vidare får du göra en skriftlig inlämning av presentationen.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.04
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Pilleriin Sikka
 • Examinator: Antti Revonsuo
 • Anmälningskod: HS-12491
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 30 högskolepoäng på G1N-nivå inom huvudområdet kognitiv neurovetenskap varav kurs KU104G Vetenskapliga grunder för tillämpad positiv psykologi G1N och KU105G Positiv psykologi och välbefinnande G1N ska ingå (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 25%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: KU328G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
vt 20 v.04
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Pilleriin Sikka
 • Examinator: Antti Revonsuo
 • Anmälningskod: HS-92491
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 30 högskolepoäng på G1N-nivå inom huvudområdet kognitiv neurovetenskap varav kurs KU104G Vetenskapliga grunder för tillämpad positiv psykologi G1N och KU105G Positiv psykologi och välbefinnande G1N ska ingå (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 25%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: KU328G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr