Centrala områden i kognitiv neurovetenskap G1F, 7,5 hp, KU331G

Är du intresserad av hur hjärnan fungerar från ett biologiskt perspektiv? Vad händer i hjärnan när vi pratar, lyssnar på musik eller planerar för framtiden eller hur skickar hjärnan information via nervsystem och synapser? Under denna kurs får du också lära dig hur olika skador i hjärnan kan påverka vår förmåga att komma ihåg saker, förstå språk eller prata. Skador i vissa områden kan orsaka till och med att hela vår personlighet förändras dramatisk. Under kursen och seminarierna får du vidare lära dig och prova på metoder genom vilka olika förmågor kan mätas (t.ex. språk och minne).

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.40
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Pilleriin Sikka
 • Examinator: Oskar MacGregor
 • Anmälningskod: HS-22284
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 30 högskolepoäng på G1N-nivå inom huvudområdet kognitiv neurovetenskap varav kurs KU131G Grundläggande neurovetenskap G1N ska ingå (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.40 - v.44
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: KU331G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
ht 19 v.40
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Pilleriin Sikka
 • Examinator: Oskar MacGregor
 • Anmälningskod: HS-82284
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 30 högskolepoäng på G1N-nivå inom huvudområdet kognitiv neurovetenskap varav kurs KU131G Grundläggande neurovetenskap G1N ska ingå (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.40 - v.44
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: KU331G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr