Centrala områden i kognitiv neurovetenskap G1F, 7,5 hp, KU331G

Är du intresserad av hur hjärnan fungerar från ett biologiskt perspektiv? Vad händer i hjärnan när vi pratar, lyssnar på musik eller planerar för framtiden eller hur skickar hjärnan information via nervsystem och synapser? Under denna kurs får du också lära dig hur olika skador i hjärnan kan påverka vår förmåga att komma ihåg saker, förstå språk eller prata. Skador i vissa områden kan orsaka till och med att hela vår personlighet förändras dramatisk. Under kursen och seminarierna får du vidare lära dig och prova på metoder genom vilka olika förmågor kan mätas (t.ex. språk och minne).

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr