Samtida forskning i kognitiv neurovetenskap G2F, 7,5 hp, KU511G

I denna kurs presenteras samtida forskning i kognitiv neurovetenskap. Detta sker genom forskningspresentationer av såväl inbjudna externa forskare som forskare kopplade till högskolan i Skövde.

Tanken med kursen är dels att studenten ska få en inblick i pågående internationell forskning i kognitiv neurovetenskap, dels lära sig att tillgodogöra sig vetenskapliga presentationer. I kursen ingår att man skriver ett antal korta sammanfattningar i vetenskapligt format samt en mer omfattande vetenskaplig rapport. Kursen bedrivs huvudsakligen i form av forskningspresentationer och självständigt individuellt arbete.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.36
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Sakari Kallio
 • Examinator: Stefan Berglund
 • Anmälningskod: HS-84214
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 30 högskolepoäng på G1F-nivå inom huvudområdet kognitiv neurovetenskap (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 25%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.03
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: KU511G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr