Arbetssätt inom kognitiv neurovetenskap: metodik och statistik G2F, 7,5 hp, KU514G

Denna kurs behandlar vetenskapligt arbetssätt, metod och statistik inom kognitiv neurovetenskap.

Dessutom behandlas vissa av grunderna i hur beteendevetenskapligt testarbete genomförs. Stora delar av kursinnehållet behandlar från olika aspekter delmomenten i forskningsprocessen samt fundamental empirisk hypotesprövning.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr