Fördjupning inom tillämpad positiv psykologisk coachning II G2F, 7,5 hp, KU521G

I denna kurs bedriver studenterna klientarbete under handledning. Utifrån klientens situation och behov så väljer studenten relativt självständigt ut vilka metoder, tester och interventioner som är lämpliga att använda. Dessa val diskuteras med handledaren. Studenten dokumenterar löpande skriftligt processen.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr