Kognitiv neurovetenskap: examens- och arbetslivsförberedelse G2F, 7,5 hp, KU522G

Du får skriva en vetenskaplig och en populärvetenskaplig artikel inom området kognitiv neurovetenskap. Vidare får du tillsammans med andra studenter skapa ett kompendium som innehåller alla studenters artiklar och som kan användas som en kort introduktion till ämnesområdet och väcka intresse för det. Du får också besöka några potentiella arbetsgivare för att presentera dina kunskaper och skapa kontakter. Dessutom skriver man en forskningsplan inom huvudområdet.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.45
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Anders Milton
 • Examinator: Monica Bergman
 • Anmälningskod: HS-84198
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 30 högskolepoäng på G1F-nivå inom huvudområdet kognitiv neurovetenskap varav godkänd kurs KU329G Förändrade medvetandetillstånd G1F (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.45 - v.03
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: KU522G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr