Kognitiv neurovetenskap: examens- och arbetslivsförberedelse G2F, 7,5 hp, KU522G

Du får skriva en vetenskaplig och en populärvetenskaplig artikel inom området kognitiv neurovetenskap. Vidare får du tillsammans med andra studenter skapa ett kompendium som innehåller alla studenters artiklar och som kan användas som en kort introduktion till ämnesområdet och väcka intresse för det. Du får också besöka några potentiella arbetsgivare för att presentera dina kunskaper och skapa kontakter. Dessutom skriver man en forskningsplan inom huvudområdet.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr