Fördjupning inom tillämpad positiv psykologi II G2F, 7,5 hp, KU525G

I denna kurs bedriver studenterna klientarbete under handledning. Utifrån klientens situation och behov så väljer studenten relativt självständigt ut vilka metoder, tester och interventioner som är lämpliga att använda.

Dessa val diskuteras med handledaren. Studenten dokumenterar löpande skriftligt processen.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.04
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Monica Bergman
 • Examinator: Sakari Kallio
 • Anmälningskod: HS-94121
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 30 högskolepoäng på G1F-nivå inom huvudområdet kognitiv neurovetenskap varav examinationsmomenten praktiska prov och inlämningsuppgifter i kurs KU524G Fördjupning inom tillämpad positiv psykologi I G2F ska ingå (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 25%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: KU525G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr