Forskningsperspektiv och forskningsmetoder inom kognitiv neurovetenskap A1N, 10 hp, KU718A

Denna kurs ger en generell överblick över forskning och forskningsmetoder inom kognitiv neurovetenskap: hur man studerar hjärnans struktur och funktion, hur man kritiskt läser relevanta och viktiga forskningspublikationer, samt hur det är att arbeta som forskare inom ämnet. Dessutom ges en praktisk introduktion till ERP-studier (inkl. experimentell design, datainsamling och dataanalys) i högskolans EEG-labb. Kursen ges på engelska.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr