Examensarbete i kognitiv neurovetenskap A1E, 30 hp, KU724A

I denna kurs arbetar studenten med en ämnesfördjupning i form av ett självständigt arbete inom huvudområdet för sin utbildning på avancerad nivå.

Syftet med kursen är att studenten skall kunna visa en förmåga att hitta relevant vetenskaplig litteratur, formulera en lämplig vetenskaplig frågeställning utifrån valt område, välja och applicera en lämplig metod, analysera resultaten och relatera det valda området till huvudområdet.

Under ett slutseminarium ger studenterna en muntlig presentation av en annan students rapport samt kritiskt diskuterar denna. Studenten får också försvara sin eget arbete i en kritisk diskussion.

Ytterligare ett inslag i kursen är att läsa och kritiskt diskutera några av de andra studentrapporter som presenteras på slutseminariet.

Kursen bedrivs i form av självständig arbete, handledning samt seminarier.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.04
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Oskar MacGregor
 • Examinator: Sakari Kallio, Antti Revonsuo, Stefan Berglund, Katja Valli, Oskar MacGregor
 • Anmälningskod: HS-98049
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KU712A-Hjärnans plasticitet: teori och tillämpningar A1N och KU718A-Forskningsperspektiv och forskningsmetoder inom kognitiv neurovetenskap A1N och KU713A-Olika medvetandetillstånd och deras neurala bas A1N (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: KU724A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr