e-Logistik och e-Business G1N, 7,5 hp, LO121G

De här kursen vänder sig till dig som vill ha en introduktion till ämnesområdet logistik.

Logistik innebär i grunden att erbjuda högsta möjliga leveransservice till lägsta möjliga totalkostnad och ses som styrning av flöden till, genom och från företaget med tonvikt på material- och informationsflöden. e-Logistik innebär IT-driven logistik och e-Business innebär att göra affärer elektroniskt och tänka i nya strukturer, processer och system för att öka kundnyttan. 

Du får förståelse för hur viktigt det är att ständigt utveckla och anpassa flöden och verktyg till kundernas önskemål samt hur tillämpningar inom e-logistiken bidrar till att utforma nya kundanpassade lösningar. Efter kursen har du fått en helhetssyn på logistik och elektroniska affärer.

Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.36
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Bernt Saxin
 • Examinator: Peter Wallström
 • Anmälningskod: HS-21433
 • Behörighet: Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 25%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.03
 • När: Flexibel
 • Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Kurskod: LO121G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr