Förberedande kurs i matematik G1N, 5 hp, MA134G

Kursen bereder för vidare studier i matematik genom att ge övning i numerisk räkning, algebra, logaritmer, trigonometri och matematiskt skrivande.

Kursen är uppdelad i fyra avsnitt: Numerisk räkning, Algebra, Rötter och logaritmer samt Trigonometri, och i samband med dessa övning i skriftlig framställning och kommunikation.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr