Förberedande kurs i matematik G1N, 5 hp, MA134G

Kursen bereder för vidare studier i matematik genom att ge övning i numerisk räkning, algebra, logaritmer, trigonometri och matematiskt skrivande.

Kursen är uppdelad i fyra avsnitt: Numerisk räkning, Algebra, Rötter och logaritmer samt Trigonometri, och i samband med dessa övning i skriftlig framställning och kommunikation.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.24
Fristående kurs
Distans
Kurs inställd
 • Kurs inställd
 • Kursansvarig:
 • Examinator: Stefan Karlsson
 • Anmälningskod: HS-51437
 • Behörighet: Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt godkänt betyg i följande gymnasiekurser: Matematik 3b / 3c och Matematik C (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 25%
 • Startvecka - slutvecka: v.24 - v.35
 • När: Flexibel
 • Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Kurskod: MA134G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr