Cellsignalering G1F, 7,5 hp, MB330G

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om grundläggande cellbiologiska mekanismer och principer. Efter kursen har du förståelse för hur eukaryota celler är uppbyggda, cellens funktioner, tillväxt, reglering, differentiering och specialisering. Du ska även ha insikt om enskilda cellers samverkan i en flercellig organism.

I den här kursen använder vi lär- och samarbetsplattformen Scio för all kommunikation under kursen. Du får tilgång till kurssajten så snart du är registrerad på kursen. Du hittar till Scio på www.his.se/scio.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr