Kreativt skrivande I G1N, 7,5 hp, ME110G

Kursen hjälper dig att öva din förmåga att uttrycka dig skriftligt inom olika skönlitterära genrer.

Kan man lära sig att skriva en novell? Hur kan man få en text dramatiskt levande och skapa persongestaltningar som stannar kvar hos läsaren? Hur skapar man spänning och romantik? Under kursens gång arbetar du med grundläggande berättartekniska grepp och litterär gestaltning med inriktning på novellkonsten. Korta skrivuppgifter varvas med längre och det läggs stor vikt på textsamtal och analys.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 20 v.36
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Louise Persson
 • Examinator: Karin Brygger
 • Anmälningskod: HS-81593
 • Behörighet: Grundläggande behörighet.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.44
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: ME110G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr