Kroki och tredimensionell form G1N, 7,5 hp, ME211G

Kursen ger grundläggande kunskap om tredimensionell gestaltning, kroppens proportioner och rumsuppfattning.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr