Animeringstekniker II G1F, 7,5 hp, ME331G

I denna kurs får du fokusera på att just förmedla olika sinnesstämningar genom digitala figurer som befinner sig i olika situationer.

Det viktigaste verktyget för en animatör är den egna kroppen. Att kunna översätta en kroppslig rörelse till ett digitalt skelett är den knivsegg som en animatör dagligen måste balansera på. Hur gestaltas en dialog beroende på om karaktären är glad eller ledsen? Hur skiljer sig en gångcykel ifall karaktären är gammal eller ung? Hur kan vi använda en digital kropp för att förmedla rätt känsla? Utmanade uppgifter och gemensam feedback kommer att öka dina färdigheter inom animation.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.04
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Steven Ekbrand
 • Examinator: Fredrik Eriksson
 • Anmälningskod: HS-92501
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME135G-Animeringstekniker I, introduktionskurs G1F (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.13
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: ME331G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr