Förproduktion av berättelsedrivna spel - Grafik G1F, 7,5 hp, ME344G

Denna programkurs ger studenterna verktyg för förproduktion av interaktiva medier, med särskild inriktning mot datorbaserade spelproduktioner.

Under kursen så kommer studenterna planera, genomföra och redovisa förproduktionsmaterial för grafisk produktion till ett tänkt spelkoncept. Förproduktionsmaterialet kommer att bestå av exempelvis karaktärs- och konceptskisser samt olika former av manus och storyboard.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.40
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Fredrik Eriksson
 • Examinator: Arslan Tursic
 • Anmälningskod: HS-82333
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: [ME351G-3D-modellering för spelproduktion G1F och ME519G-Texturering för spelproduktion G1F] eller ME135G-Animeringstekniker I, introduktionskurs G1F eller ME334G-Skisstekniker för karaktärsdesign G1F (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.40 - v.44
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: ME344G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr