Datorbaserad ljud- och musikproduktion för spel och rörliga bilder G1F, 15 hp, ME349G

I kursen databaserad ljudproduktion för spel och rörliga bilder presenteras du för ljudets roll i film och dataspel. Du får även en grundläggande kunskap i ljudets roll ur ett Genreperspektiv och produktionsvillkor. Med denna kunskap som bas får du som student ta fram en ljudproduktion utifrån olika bildbrättandes utgångspunkter, såväl beställningsverk som livefoley.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr