Introduktion till spelvetenskap G1F, 7,5 hp, ME356G

Kursen behandlar fyra centrala teman i det spelvetenskapliga kunskapsfältet.

1) Definitioner av spel. Kursen behandlar diskussionen kring speldefinitioner och den filosofiska kritiken mot att definiera allmänbegrepp.

2) Spelandets psykologiska, sociala och materiella avgränsningar i tid och rum. Kursen redogör för hur begrepp som magisk cirkel och ramverk diskuterats i olika delar av spelkulturen.

3) Relationen mellan spelsystem och berättelser. Kursen behandlar den ludo-narratologiska debatten, diskussionens historiska betydelse för kunskapsfältet och aktuella positioner.

4) Spel som representationsform. Kursen behandlar sociokulturella aspekter av hur spel återger olika innehåll. Kontroverser kopplade till spel, spel och intersektionalitet, samt frågor om våldsskildringar diskuteras och relateras till policyfrågor kring medieinnehåll och produktionsvillkor för spel. Kursen redogör för lagstiftning som reglerar medieinnehåll i Sverige.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.19
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Jonas Linderot
 • Examinator: Ulf Wilhelmsson
 • Anmälningskod: HS-92511
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME355G-Spelanalys G1N (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.19 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: ME356G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr