Bild: berättande och bildanalys G2F, 15 hp, ME520G

Här tränas studenten i bildanalys genom både teoretiska och praktiska laborationer.

Visuellt berättande, visuell retorik, visuell perception samt varierande bildkategoriers kontext och reciprocitet beskrivs, analyseras och tolkas med hjälp av olika bildanalytiska verktyg. Den analytiska verktygslådan används när studenten i ett projekt genom eget bildberättande gestaltar utförda bildanalyser inom sin grafiska inriktning, 2D-, 3D- eller animation.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr