Fördjupningsarbete inom spelutveckling - grafik G2F, 7,5 hp, ME529G

I kursen genomför studenten ett fördjupningsarbete med grafisk inriktning som är relevant för spelutveckling. Fördjupningsarbetet ger möjlighet att för studenten undersöka ett nytt område eller att fördjupa sig inom ett känt område. Studenten definierar och följer upp egna mål för fördjupningsarbetet och utvecklar strategier för att söka och utvärdera relevant information.

Kursen är baserad på diskussion och kamratbedömning där studenterna i grupp diskuterar sina fördjupningsarbeten och ger konstruktiv kritik på andra studenters fördjupningsarbeten. Aspekter som lyfts i detta sammanhang är bland annat planering, genomförande, hållbar utveckling och den individuella lärandeprocessen. Studenten rapporterar löpande sina framsteg i fördjupningsarbetet gällande genomförande samt sammanställer löpande diskussioner och kamratbedömning.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.45
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Helena Granström
 • Examinator: Arslan Tursic
 • Anmälningskod: HS-84205
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME324G-Animeringsprojekt G1F och [ME331G-Animeringstekniker II G1F eller ME352G-3D-modellering för spelproduktion II G1F eller ME338G-Skisstekniker: tematisk fördjupning G1F].
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.45 - v.03
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: ME529G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr