Kritisk lek och spelutveckling A1N, 15 hp, ME719A

Dataspel är just nu en av de mest aktuella gemensamma nämnarna för teknik och konst. Det sker en utveckling inom dataspel där kritisk reflektion tar allt större plats och adrenalinfylld action blir mindre viktig. Men vad är konst i ett dataspel? Finns det estetik bland algoritmerna? Det är några av de frågor som den här kursen på magisternivå ska utforska. Nyckelord är analytiska och kreativa experiment inom ett givet tema. Spelutveckling möter kreativ konst.

Allmänt om kursen

Kursen går ut på att du som enskild student eller i grupp ska genomföra ett projekt med fokus på konst och spelutveckling.

Kursen är ett samarbete mellan Högskolan i Skövde och Konsthögskolan Valand. All undervisning sker på engelska med lärare från båda lärosätena. Det kommer också att vara workshops med gästlärare i form av världskända speldesigners och konstnärer. Personer som Brenda Romero, prisbelönt speldesigner med över två decennier i branschen, Julian Oliver, ingenjör och konstnär som ställt ut sin elektroniska konst vid flertalet museum och festivaler som exempelvis Tate Modern. Brody Condon, är ännu en konstnär som ofta skapar sin spelrelaterade konst som performance, skulpturala installationer och videos. Inbjudan av internationella föreläsare och workshopledare har möjliggjorts genom bidrag från Stenastiftelsen. Läs mer om våra workshopledare (in English).

Sommarkursen kommer att genomföras i Konsthallen Skövde och vara öppen för allmänheten att besöka under kursens gång. Kursen är alltså en del av en öppen utställning. Konsthallen kommer att ha visningsrätt för slutprodukterna och kunna använda dem i olika utställningsformer.

Första veckan genomförs på Konsthögskolan Valand i Göteborg där du introduceras för kursen och de andra kursdeltagarna. Resterande tid håller vi till i Konsthallen i Skövde. Kursen delas i tre delar. De första veckorna innehåller lektioner, workshops och studiobaserat arbete med lärare. I den här delen kommer ni att få konkreta uppgifter med fokus på kursens tema som i sommar kommer att vara obstruktion. Detta ska också hjälpa dig att hitta uppslag till kursens avslutande projekt. Läs mer om temat obstruktion (in English). Sedan kommer fyra veckor med eget arbete då du fokuserar på ditt projekt och de sista två veckorna ska projekten anta sin slutgiltiga form.

Ansökan sker via antagning.se mellan 23 februari och 16 mars 2015.

Har du frågor om kursen kontakta lars.kristensen@his.se eller lars.vipsjo@his.se 

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr