Berättande i nya medier som forskningsområde A1N, 7,5 hp, ME722A

Kursen vänder sig till studenter på magisternivå. Den ger en översikt över de viktigaste teorierna och begreppen inom området medier, estetik och berättande.

Kursen ges i seminarieform där vi gemensamt läser och diskuterar litteratur inom området. Tanken med seminarieform är att ge stöd i kunskapstillägnandet men också att tjäna som ett diskussionsforum enligt tanken att förståelse skapas genom att man använder och förmedlar det man har läst.

Kursen examineras genom att studenten tar aktiv del i och har ansvar för delar av seminarierna, men också genom en hemtentamen i form av en vetenskaplig artikel eller rapport.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.36
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Stefan Ekman
 • Examinator: Lars Vipsjö
 • Anmälningskod: HS-86134
 • Behörighet: Fil. kand inom området medier, estetik och berättande, eller motsvarande.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.44
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: ME722A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr