Vetenskapliga perspektiv på digitalt berättande och transmedialitet A1N, 7,5 hp, ME724A

Kursen bygger på de teoretiska kunskaper som tillägnats i kursen Medier, estetik och berättande 7,5 hp, där dessa nu ska appliceras/åskådliggörs i en konstnärlig gestaltning.

Denna koppling är tänkt att ge ökad kunskap i det praktiska handlaget, men det öppnar även för en reflekterande hållning genom det remedierande inslaget.

Det gestaltande projektet är inte tänkt som en fortsättning av arbetet på kandidatnivå, och inte heller skall det vara en del av examensarbetet, utan vara ett helt fristående projekt, gärna inom ett annat medium än det studenten tidigare arbetat med.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr