Kritisk lek och spelutveckling A1N, 15 hp, ME726A

Dataspel är en av samtidens mest aktuella gemensamma nämnare för teknik och konst. Idag tar kritisk reflektion allt större plats inom dataspelsutveckling, och adrenalinfylld action blir mindre viktig. Men vad är konst i ett dataspel?

Kursen Kritisk lek och spelutveckling ges på magisternivå och i denna kursomgång utforskar vi mötet mellan spel, scenkonst och de performativitetsorienterade teaterteorierna. Finns det performativa funktioner bland spelalgoritmerna? Nyckelord är analytiska och kreativa experiment inom den givna kontexten. Spelutveckling möter scenkonst.

I år utgår kursen ifrån ett samarbete med Folkteatern i Göteborg. Vi kommer att jobba mot den Fjärde scenen som är en experimentell scen online för utforskande av digitala konstformer så som dataspel och interaktiv narrativ.

Kursen kommer att handla om experimentell speldesign och drama. Den är strukturerad kring ett antal föreläsningar och workshops i juni, avslutande redovisningar och examination sker i augusti. Juli är förbehållit projektstudier, vilka oftast är gruppbaserade.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.24
Sommarkurs
Campus
 • Kursansvarig: Lars Kristensen
 • Examinator: Jenny Brusk
 • Anmälningskod: HS-56178
 • Behörighet: Kandidatexamen i Fri konst, Dramaturgi, Medier, estetik och berättande eller Informationsteknologi (eller motsvarande kunskaper), eller genomgången examensarbeteskurs 30 hp inom Medier, estetik och berättande eller Informationsteknologi (eller motsvarande).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.24 - v.35
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: ME726A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Sommarkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr