Examensarbete i medier, estetik och berättande A1E, 30 hp, ME730A

Här tränas studenten i att identifiera och angripa ett medieringsproblem i digital miljö med ett vetenskapligt förhållningssätt. Studenten har möjlighet att utgå från idéer och resultat från tidigare kurser, men kan också formulera nya, utifrån erhållna erfarenheter och lärdomar. Som helhet ger alltså kursen bredd och djup i progression.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.04
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Lars Vipsjö
 • Examinator: Stefan Ekman, Lars Vipsjö, Lars Kristensen, Lissa Holloway-Attaway
 • Anmälningskod: HS-98050
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME715A-Berättande i nya medier som forskningsområde A1N och ME713A-Vetenskaplig problemidentifiering i produktion inom medier A1N (eller motsvarande kunskaper). Kandidatexamen inom medier, estetik och berättande (eller motsvarande).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: ME730A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr