Byggprojekt I G1N, 15 hp, MT119G

Det här är en verksamhetsförlagd sommarkurs för byggingenjörerna på Högskolan i Skövde och genomförs genom arbete i ett praktiskt byggprojekt.

Under arbetets gång ska du få kunskap om hur ett byggprojekt genomförs och reflektera över byggingenjörens roll i projektet. Kursen avslutas genom muntlig och skriftlig rapport. Du ansvarar själv för att söka arbetsplats på ett byggföretag efter att ha fått kontaktuppgifter av kursansvarig.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr