Byggprojekt I G1N, 15 hp, MT119G

Det här är en verksamhetsförlagd sommarkurs för byggingenjörerna på Högskolan i Skövde och genomförs genom arbete i ett praktiskt byggprojekt.

Under arbetets gång ska du få kunskap om hur ett byggprojekt genomförs och reflektera över byggingenjörens roll i projektet. Kursen avslutas genom muntlig och skriftlig rapport. Du ansvarar själv för att söka arbetsplats på ett byggföretag efter att ha fått kontaktuppgifter av kursansvarig.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 18 v.23
Sommarkurs
Campus
 • Kursansvarig: Anders Biel
 • Examinator: Tobias Andersson
 • Anmälningskod: HS-51261
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: TE111G-Introduktion till ingenjörsarbete G1N (eller motsvarande kunskaper). Byggteknik och CAD (kurser på Chalmers)
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 18
 • Studietakt: 75%
 • Startvecka - slutvecka: v.23 - v.34
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: MT119G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Sommarkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr