Mekanik II G1F, 3 hp, MT300G

Kursens syfte är att ge studenten ytterligare kunskaper inom den klassiska mekaniken. I denna kurs behandlas statisk jämvikt som introducerats i Mekanik I på en mer detaljerad och djupgående nivå.

Härvid läggs stor vikt vid uppdelning i delsystem och friläggning av dessa genom utnyttjande av Newtons 3:e lag. I fall där systemet delvis vilar på ett strävt underlag analyseras systemet genom användande av friktionsvillkor. Dessa kunskaper används för att formulera idealiserade modeller av maskintekniska problem. Teorin utvidgas även till att diskutera enkla tredimensionella statikproblem och jämviktsekvationer för dessa formuleras på vektorform. Masscentrum bestäms för ett antal geometriskt enkla två- och tredimensionella kroppar.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 20 v.40
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Niclas Strand
 • Examinator: Ulf Stigh
 • Anmälningskod: HS-82438
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: FY101G-Mekanik I G1N och MA127G-Matematik för ingenjörer I G1N och MA128G-Matematik för ingenjörer II G1N (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.40 - v.43
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: MT300G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr